31/05 Thăm viếng như Đức Maria

31/05/2018 – THỨ NĂM TUẦN 8 TN

Đức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét

Lc 1,39-56

THĂM VIẾNG NHƯ ĐỨC MA-RI-A

“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người…

30/05 Đến để phục vụ

30/05/2018 – THỨ TƯ TUẦN 8 TN

Mc 10,32-45

ĐẾN ĐỂ PHỤC VỤ

“Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu thì phải làm…

29/05 Từ bỏ, ngược đãi, sự sống đời đời

29/05/2018 – THỨ BA TUẦN 8 TN

Mc 10,28-31

TỪ BỎ + BỊ NGƯỢC ĐÃI

= SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

“Thầy bảo thật anh em: Chẳng có ai bỏ nhà cửa (…) vì Thầy và…

28/05 Điều quan trọng nhất

28/05/2018 – THỨ HAI TUẦN 8 TN

Mc 10,17-27

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT

“Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”… “Anh chỉ còn thiếu một điều là hãy đi…

27/05 Chúa Ba Ngôi

27/05/2018 – CHÚA NHẬT TUẦN 8 TN – B

CHÚA BA NGÔI

Mt 28,16-20

ĐI RA VÙNG NGOẠI BIÊN

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và…

26/05 Vui tươi theo Chúa

26/05/18 – THỨ BẢY TUẦN 7 TN

Th. Phi-líp-phê Nê-ri, linh mục

Mc 10,13-16

VUI TƯƠI THEO CHÚA

“Cứ để trẻ em đến với Thầy, vì những ai giống như chúng mới được vào Nước…

25/05 Nên một trong tình yêu

25/05/2018 – THỨ SÁU TUẦN 7 TN

Th. Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ HT

Mc 10,1-12

NÊN MỘT TRONG TÌNH YÊU

“Lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên…

24/05 Vì những kẻ bé mọn của Chúa

24/05/2018 – THỨ NĂM TUẦN 7 TN

Mc 9,41-50

VÌ “NHỮNG KẺ BÉ MỌN” CỦA CHÚA

“Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc…

23/05 Xây dựng Hội Thánh

23/05/2018 – THỨ TƯ TUẦN 7 TN

Mc 9,38-40

ĐỒNG LÒNG

XÂY DỰNG HỘI THÁNH

“Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.” (Mc 9,40)

Suy niệm: Thấy có…

22/05 Chữa trị căn bệnh mãn tính

22/05/2018 – THỨ BA TUẦN 7 TN

Th. Ri-ta Ca-xi-a

Mc 9,30-37

CHỮA TRỊ CĂN BỆNH MÃN TÍNH

“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ…

Khách truy cập

Hôm nay: 10644

Hôm qua: 7100

Số Lượt Truy Cập: 19591720

Currently are 409 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions