27/03 Người cha nhân hậu

27/03/2022 – CHÚA NHẬT TUẦN 4 MC – C

Lc 15,1-3.11-32

NGƯỜI CHA NHÂN HẬU

“Chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay sống lại, đã…

26/03 Như thể là cầu nguyện

26/03/2022 – THỨ BẢY TUẦN 3 MC

Lc 18,9-14

NHƯ THẾ LÀ CẦU NGUYỆN

Chúa Giê-su kể dụ ngôn sau đây: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn…

25/03 Là cộng tác viên của Chúa

25/03/2022 – THỨ SÁU TUẦN 3 MC

Lễ Truyền Tin

Lc 1,26-38

LÀ CỘNG TÁC VIÊN CỦA CHÚA

Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh…

24/03 Cuộc chiến trường kỳ

24/03/2022 THỨ NĂM TUẦN 3 MC

Lc 11,14-23

CUỘC CHIẾN TRƯỜNG KỲ

“Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cũng tôi thu góp là phân tán.” (Lc 11,23)

Suy…

23/03 Đại sự từ những việc nho nhoi

23/03/2022 – THỨ TƯ TUẦN 3 MC

Th. Tu-ri-bi-ô Môn-rô-vê-khô, giám mục

Mt 5,17-19

ĐẠI SỰ TỪ NHỮNG VIỆC NHỎ NHOI

Đức Giê-su nói : “Vậy ai bãi bỏ, dù chỉ là một trong những…

22/03 Tha thứ thời kỹ thuật số

22/03/2022 – THỨ BA TUẦN 4 MC

Mt 18,21-35

THA THỨ THỜI KỸ THUẬT SỐ

Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Chúa Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm…

21/03 Ruột bỏ ra da bỏ vào

21/03/2022 – THỨ HAI TUẦN 3 MC

Lc 4,24-30

RUỘT BỎ RA, DA BỎ VÀO

“Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.” (Lc 4,24)

Suy niệm: Dân làng Na-da-rét…

20/03 Hoa trái bốn mùa

20/03/2022 – CHÚA NHẬT TUẦN 3 MC – C

Lc 13,1-9

HOA TRÁI BỐN MÙA

“Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho…

19/03 Những bước chân hiệp hành

19/03/2022 THỨ BẢY TUẦN 2 MC

Th. Giu-se, Bạn Trăm Năm Đức Ma-ri-a

Lc 2,41-51a

NHỮNG BƯỚC CHÂN HIỆP HÀNH

‘‘Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con?” (Mt…

18/03 Coi chừng bị sa thải

18/03/2022 – THỨ SÁU TUẦN 2 MC

Th. Sy-ri-lô, giám mục Giê-ru-sa-lem

Mt 21,33-43.45-46

COI CHỪNG BỊ SA THẢI!

“Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi…

Khách truy cập

Hôm nay:15540
Hôm qua:16173
Tuần này:105452
Tháng này515603
Số Lượt Truy Cập:36590580
Số khách đang Online 381