24/05 Thánh Thần soi sáng thế gian

24/05/2022 – THỨ BA TUẦN 6 PS

Ga 16,5-11

THÁNH THẦN SOI SÁNG THẾ GIAN

“Khi Đấng Phù Trợ đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử.” (Ga 16,8)

Suy niệm: Trên thập giá, Đức Ki-tô hoàn tất công trình cứu chuộc mà Thiên Chúa Cha đã giao phó (x. Ga 19,30). Giờ đây, được tôn vinh ở bên hữu Thiên Chúa, Ngài sai Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ, từ nơi Chúa Cha, đến với các môn đệ (x. Ga 15,26) để tiếp tục công việc cứu độ qua việc thánh hóa nhân loại. Chúa Giê-su báo trước khi Thánh Thần đến, Ngài không dạy gì ngoài việc “làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (x. Ga 15,26) và soi trí mở lòng giúp ta hiểu thấu những lời Đức Ki-tô đã dạy, để ta tuân giữ lời Ngài và nhờ đó sống tình thân với Chúa Cha như Đức Ki-tô đã sống.

Mời Bạn: Thánh Thần đưa dẫn ta đi vào mầu nhiệm cứu độ của Đức Giê-su, để những ai tin Ngài thì được cứu thoát. Chỉ những ai ngoan ngoãn theo ơn soi sáng của Thánh Thần mới thấy rõ tội lỗi mình mà từ bỏ, nhờ đó được ơn hoán cải, được thánh hoá để cùng tham gia sứ vụ làm chứng nhân cho Đức Ki-tô phục sinh.

Chia sẻ: Theo bạn, bắt đầu cầu nguyện, các tín hữu đọc kinh Chúa Thánh Thần, là có ý nài xin Ngài ban ơn gì vậy?

Sống Lời Chúa: Trước mỗi việc làm bạn nhớ cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn phân định thánh ý Chúa và nhờ ơn Ngài trợ giúp bạn được thêm sức mạnh thực thi sứ vụ Chúa soi sáng cho bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Xin cho chúng con dám nhìn nhận tội lỗi của mình. Xin đổ mưa ơn thánh Chúa biến đổi chúng con trở nên người mới. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Amen.

Khách truy cập

Hôm nay:15733
Hôm qua:16173
Tuần này:105645
Tháng này515796
Số Lượt Truy Cập:36590773
Số khách đang Online 436