Suy Niệm Lời Chúa

19/01 Cần làm việc lành.

19/01 Cần làm việc lành.

Cần làm việc lành.

Thứ Tư tuần 2 thường niên.

"Trong ngày Sabbat được cứu sống hay là giết chết?"

 

LỜI CHÚA: Mc 3, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường…

18/01 Cốt lõi của Lề Luật.

18/01 Cốt lõi của Lề Luật.

Cốt lõi của Lề Luật.

Thứ Ba tuần 2 thường niên.

Tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu.

"Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày…

17/01 Rượu mới trong bầu da mới.

17/01 Rượu mới trong bầu da mới.

Rượu mới trong bầu da mới.

Thứ Hai tuần 2 thường niên. – Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ.

"Tân lang còn ở với họ".

 

* Thánh Antôn là tổ phụ của các đan…

16/01 Hóa nước thành rượu ở Cana.

16/01 Hóa nước thành rượu ở Cana.

Hóa nước thành rượu ở Cana.

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN Năm C.

"Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa".

 

Lời Chúa: Ga 2, 1-12

Tin Mừng Chúa…

15/01 Thày thuốc cho người đau yếu.

15/01 Thày thuốc cho người đau yếu.

Thày thuốc cho người đau yếu.

Thứ Bảy tuần 1 thường niên.

"Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi".

 

LỜI CHÚA: Mc 2, 13-17…

14/01 Bệnh tật tâm hồn và bệnh tật thể xác.

14/01 Bệnh tật tâm hồn và bệnh tật thể xác.

Bệnh tật tâm hồn và bệnh tật thể xác.

Thứ Sáu tuần 1 thường niên.

"Con Người có quyền tha tội dưới đất".

 

LỜI CHÚA: Mc 2, 1-12

Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại…

13/01 Chữa người phong cùi.

13/01 Chữa người phong cùi.

Chữa người phong cùi.

Thứ Năm tuần 1 thường niên.

"Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch".

 

LỜI CHÚA: Mc 1, 40-45

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin…

12/01 Tiếp tục rao giảng.

12/01 Tiếp tục rao giảng.

Tiếp tục rao giảng.

Thứ Tư tuần 1 thường niên.

"Ngài chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau".

 

LỜI CHÚA: Mc 1, 29-39

Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường.…

11/01 Công việc của Chúa Giêsu.

11/01 Công việc của Chúa Giêsu.

Công việc của Chúa Giêsu.

Thứ Ba tuần 1 thường niên.

"Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền".

 

LỜI CHÚA: Mc 1, 21-28

(Ðến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu…

10/01 Sám hối và tin yêu.

  10/01 Sám hối và tin yêu.

Sám hối và tin yêu.

Thứ Hai tuần 1 thường niên.

"Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng".

 

LỜI CHÚA: Mc 1, 14-20

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa…

Khách truy cập

Hôm nay:6687
Hôm qua:19683
Tuần này:39887
Tháng này282090
Số Lượt Truy Cập:33619507
Số khách đang Online 394