Suy Niệm Lời Chúa

09/02 Chúa Giêsu và bà mẹ ngoại giáo

09/02 Chúa Giêsu và bà mẹ ngoại giáo

Chúa Giêsu và bà mẹ ngoại giáo.

Thứ Năm tuần 5 thường niên.

"Những con chó ở dưới gầm bàn cũng ăn những mụn bánh rơi của con cái"

 

Lời Chúa: Mc 7, 24-30…

08/02 Tinh sạch tinh thần

08/02 Tinh sạch tinh thần

Tinh sạch tinh thần.

Thứ Tư tuần 5 thường niên.

"Những gì từ con người ta xuất ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế".

 

Lời Chúa: Mc 7,14-23

Khi ấy,…

07/02 Điều chính yếu của Tin Mừng

 07/02 Điều chính yếu của Tin Mừng

Điều chính yếu của Tin Mừng.

Thứ Ba tuần 5 thường niên.

“Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân".

 

Lời Chúa: Mc 7,…

06/02 Chúa Giêsu hoạt động

 06/02 Chúa Giêsu hoạt động

Chúa Giêsu hoạt động.

Thứ Hai tuần 5 thường niên. – Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.

"Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh".

 

* Ngày…

05/02 Muối và ánh sáng

05/02 Muối và ánh sáng

Muối và ánh sáng.

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN NĂM A

"Các con là sự sáng thế gian".

 

Lời Chúa: Mt 5, 13-16

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa…

04/02 Dung mạo yêu thương của Chúa Giêsu

04/02 Dung mạo yêu thương của Chúa Giêsu

Dung mạo yêu thương của Chúa Giêsu.

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 4 thường niên.

"Họ như đàn chiên không người chăn".

 

Lời Chúa: Mc 6, 30-34

Khi ấy, các tông đồ hội lại…

03/02 Gioan Tẩy giả bị trảm quyết

03/02 Gioan Tẩy giả bị trảm quyết

Gioan Tẩy giả bị trảm quyết.

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 4 thường niên.

"Ðó chính là Gioan Tẩy Giả trẫm đã chặt đầu, nay sống lại".

 

Lời Chúa: Mc 6, 14-29

Khi ấy,…

02/02 Dâng con trẻ

02/02 Dâng con trẻ

Dâng con trẻ.

Thứ Năm tuần 4 thường niên – DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (Lễ nến). Lễ kính.

"Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ".

 

* Dâng Chúa trong Đền Thánh,…

01/02 Chúa Giêsu tại quê hương Nadarét

01/02 Chúa Giêsu tại quê hương Nadarét

Chúa Giêsu tại quê hương Nadarét.

Thứ Tư tuần 4 thường niên.

"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương".

 

Lời Chúa: Mc 6,1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu trở…

31/01 Tin nơi Chúa Giêsu

31/01 Tin nơi Chúa Giêsu

Tin nơi Chúa Giêsu.

Thứ Ba tuần 4 thường niên. – Thánh Gioan Boscô, linh mục. Lễ nhớ

"Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy".

 

* Chào đời năm 1815 tại Cáttennôvô,…

Khách truy cập

Hôm nay:169
Hôm qua:13621
Tuần này:43255
Tháng này111941
Số Lượt Truy Cập:40861525
Số khách đang Online 391