Suy Niệm Lời Chúa

06/12 Con chiên lạc đàn

06/12 Con chiên lạc đàn

Con chiên lạc đàn.
 

Thứ Ba tuần 2 mùa vọng.
"Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ phải hư đi".

LỜI CHÚA: Mt 18, 12-14

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:…

05/12 Chữa người bất toại và quyền tha tội

05/12 Chữa người bất toại và quyền tha tội

Chữa người bất toại và quyền tha tội.

Thứ Hai tuần 2 mùa vọng.
"Hôm nay chúng tôi đã thấy những việc lạ lùng".

LỜI CHÚA: Lc 5, 17-26
Ngày ấy, Chúa Giêsu đang ngồi giảng,…

04/12 Mau mau sám hối

04/12 Mau mau sám hối

Mau mau sám hối.

Chúa Nhật tuần 2 Mùa Vọng năm A.
"Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến".

Lời Chúa: Mt 3, 1-12
Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang…

03/12 Giác ngộ theo Chúa

03/12 Giác ngộ theo Chúa

Giác ngộ theo Chúa.

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 1 mùa vọng – THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính.
"Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng…

02/12 Chữa lành 2 người mù

02/12 Chữa lành 2 người mù

Chữa lành 2 người mù.

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 1 mùa vọng.
"Tin vào Chúa Giêsu, hai người mù được chữa lành".

LỜI CHÚA: Mt 9, 27-31
Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, có…

01/12 Người Khôn Ngoan thực sự

01/12 Người Khôn Ngoan thực sự

Người Khôn Ngoan thực sự.

Thứ Năm đầu tháng, tuần 1 mùa vọng.
"Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được vào nước trời".

LỜI CHÚA: Mt 7, 21. 24-27
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng…

30/11 Thánh Anrê, Tông Đồ

30/11 Thánh Anrê, Tông Đồ

Thánh Anrê, Tông Đồ.

Thứ Tư tuần 1 mùa vọng – THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
"Các ông bỏ lưới mà đi theo Người".

* Thánh Anrê quê ở Bétsaiđa. Ban đầu người là…

29/11 Mặc Khải Cho Kẻ Bé Mọn

29/11 Mặc Khải Cho Kẻ Bé Mọn

Mặc Khải Cho Kẻ Bé Mọn.

Thứ Ba tuần 1 mùa vọng.

"Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần"

Lời Chúa: Lc 10, 21-24
Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh…

28/11 Niềm tin đích thực

28/11 Niềm tin đích thực

Niềm tin đích thực.

Thứ Hai tuần 1 mùa vọng.
"Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời".

Lời Chúa: Mt 8, 5-11
Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì…

27/11 Sẵn sàng vì Chúa đến bất ngờ

27/11 Sẵn sàng vì Chúa đến bất ngờ

Sẵn sàng vì Chúa đến bất ngờ.

Chúa Nhật tuần 1 Mùa Vọng năm A.
"Hãy tỉnh thức để sẵn sàng".

Lời Chúa: Mt 24, 37-44
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:…

Khách truy cập

Hôm nay:5590
Hôm qua:7770
Tuần này:21069
Tháng này257493
Số Lượt Truy Cập:26810935
Số khách đang Online 203