Suy Niệm Lời Chúa

31/10 Ân Huệ Tặng Không

31/10 Ân Huệ Tặng Không

Ân Huệ Tặng Không.
Thứ Hai tuần 31 thường niên.
"Ông chớ mời các bạn hữu, nhưng hãy mời những người nghèo khó và tàn tật".

Lời Chúa: Lc 14, 12-14
Khi ấy, Chúa Giêsu nói…

30/10 Ông Za-kêu đối diện lòng thương xót Chúa

30/10 Ông Za-kêu đối diện lòng thương xót Chúa

Ông Za-kêu đối diện lòng thương xót Chúa.
Chúa Nhật tuần 31 thường niên năm C.
"Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất".

Lời Chúa: Lc 19, 1-10
Khi ấy,…

29/10 Khiêm tốn hạ mình

29/10 Khiêm tốn hạ mình

Khiêm tốn hạ mình.
Thứ Bảy tuần 30 thường niên.
"Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".

Lời Chúa: Lc 14, 1. 7-11
Khi ấy,…

28/10 Chọn Lựa Của Chúa

28/10 Chọn Lựa Của Chúa

Chọn Lựa Của Chúa.
Thứ Sáu tuần 30 thường niên – THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
“Người chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ”.

* Tông đồ Simon…

27/10 Giờ của Chúa

27/10 Giờ của Chúa

Giờ của Chúa.

Thứ Năm tuần 30 thường niên.

"Không lẽ một tiên tri phải giết chết ngoài thành Giêrusalem?"

Lời Chúa: Lc 13, 31-35
Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần…

26/10 Cửa Hẹp

26/10 Cửa Hẹp

Cửa Hẹp.
Thứ Tư tuần 30 thường niên.
"Người ta sẽ từ đông sang tây đến dự tiệc trong nước Chúa".

Lời Chúa: Lc 13, 22-30
Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và…

25/10 Nước Thiên Chúa

25/10 Nước Thiên Chúa

Nước Thiên Chúa.
Thứ Ba tuần 30 thường niên.
"Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to".

Lời Chúa: Lc 13, 18-21
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Nước Thiên Chúa giống như cái…

23/10 Khiêm tốn - sám hối - cầu nguyện

23/10 Khiêm tốn - sám hối - cầu nguyện

Khiêm tốn - sám hối - cầu nguyện

Chúa Nhật tuần 30 thường niên năm C.
"Người thu thuế ra về được khỏi tội".

Lời Chúa: Lc 18, 9-14
Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn…

22/10 Nếu không ăn năn hối cải, thì….

22/10 Nếu không ăn năn hối cải, thì….

Nếu không ăn năn hối cải, thì….
Thứ Bảy tuần 29 thường niên – Thánh Gioan Phaolô 2, Giáo Hoàng. Lễ nhớ.
"Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi…

Khách truy cập

Hôm nay:7539
Hôm qua:9501
Tuần này:17040
Tháng này320303
Số Lượt Truy Cập:26517033
Số khách đang Online 130