Suy Niệm Lời Chúa

16/05 Điều kiện trừ quỷ

16/05 Điều kiện trừ quỷ

Điều kiện trừ quỷ.
Thứ Hai tuần 7 thường niên.
"Lạy Thầy, tôi tin, xin Thầy trợ giúp đức tin hèn kém của tôi".

Lời Chúa: Mc. 9, 14-29
Khi ấy, Chúa Giêsu (từ trên núi…

15/05 Bình an trong Chúa Thánh Thần

15/05 Bình an trong Chúa Thánh Thần

Bình an trong Chúa Thánh Thần.
Chúa Nhật CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ HỌ - Cầu cho giáo dân.
"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy…

13/05 Cơ hội thứ hai

13/05 Cơ hội thứ hai

Cơ hội thứ hai.
Thứ Sáu tuần 7 Phục Sinh.
"Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy"

Lời Chúa: Ga 21, 15-19
Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các…

12/05 Sức mạnh của hiệp nhất

12/05 Sức mạnh của hiệp nhất

Sức mạnh của hiệp nhất.
Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh.
"Xin cho chúng nên một".

Lời Chúa: Ga 17, 20-26
Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Con không cầu xin…

11/05 Xin Cha gìn giữ họ

11/05 Xin Cha gìn giữ họ

Xin Cha gìn giữ họ.
Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh.
"Để chúng được nên một như Ta".

Lời Chúa: Ga 17, 11b-19
Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Lạy Cha…

10/05 Ngưỡng cửa vào sự sống

10/05 Ngưỡng cửa vào sự sống

Ngưỡng cửa vào sự sống.
Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh.
"Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha".

Lời Chúa: Ga 17, 1-11a
Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: "Lạy…

09/05 Cùng hiệp thông với Chúa

09/05 Cùng hiệp thông với Chúa

Cùng hiệp thông với Chúa.
Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh.
"Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian".

Lời Chúa: Ga 16, 29-33
Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: "Đúng thế,…

08/06 Chúa lên trời

08/06 Chúa lên trời

Chúa lên trời.
Chúa Nhật tuần 7 Phục Sinh – CHÚA THĂNG THIÊN. LỄ TRỌNG. LỄ HỌ. Cầu cho giáo dân.
"Đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà…

07/05 Đứng về phía Chúa

07/05 Đứng về phía Chúa

Đứng về phía Chúa.
Thứ Bảy đầu tháng tuần 6 Phục Sinh.
"Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy".

Lời Chúa: Ga 16, 23b-28
Khi ấy, Chúa Giêsu phán…

Khách truy cập

Hôm nay:883
Hôm qua:8544
Tuần này:58685
Tháng này82794
Số Lượt Truy Cập:25317082
Số khách đang Online 403