Suy Niệm Lời Chúa

11/03 Xuất xứ của Chúa Giêsu

11/03 Xuất xứ của Chúa Giêsu

Xuất xứ của Chúa Giêsu.
Thứ sáu tuần 4 Mùa Chay.
"Chúng tìm cách bắt Người, nhưng chưa tới giờ Người".

Lời Chúa: Ga 7, 1-2. 10. 25-30
Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ…

10/03 Chứng Của Chúa Cha

10/03 Chứng Của Chúa Cha

Chứng Của Chúa Cha.
Thứ năm tuần 4 Mùa Chay.
"Có người tố cáo các ngươi, đó là Môsê, người mà các ngươi vẫn tin tưởng".

Lời Chúa: Ga 5, 31-47
Khi ấy, Chúa Giêsu nói…

09/03 Công Việc Của Cha

09/03 Công Việc Của Cha

Công Việc Của Cha.
Thứ tư tuần 4 Mùa Chay.
"Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Người làm cho ai sống là…

08/03 Chữa Người Bất Toại

08/03 Chữa Người Bất Toại

Chữa Người Bất Toại.
Thứ ba tuần 4 Mùa Chay.
"Tức khắc người ấy được lành bệnh".

Lời Chúa: Ga 5, 1-3a. 5-16
Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Tại…

07/03 Niềm tin của quan chức nhà vua

07/03 Niềm tin của quan chức nhà vua

 Niềm tin của quan chức nhà vua.

Thứ hai tuần 4 Mùa Chay.
"Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi".

Lời Chúa: Ga 4, 43-54
Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính…

06/03 Người Cha nhân hậu – Thương xót như Chúa Cha

06/03 Người Cha nhân hậu – Thương xót như Chúa Cha

Người Cha nhân hậu – Thương xót như Chúa Cha.
Chúa Nhật tuần 4 Mùa Chay năm C 2016.
"Em con đã chết nay sống lại".

Lời Chúa: Lc 15, 1-3. 11-32
Khi ấy, những người…

05/03 Chìa Khoá Của Tự Do

05/03 Chìa Khoá Của Tự Do

Chìa Khoá Của Tự Do.
Thứ bảy tuần 3 Mùa Chay.
"Người thu thuế ra về được khỏi tội".

Lời Chúa: Lc 18, 9-14
Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người…

04/03 Giới Răn Trọng Nhất

 04/03 Giới Răn Trọng Nhất

Giới Răn Trọng Nhất.
Thứ sáu tuần 3 Mùa Chay.
"Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi hãy kính mến Người".

Lời Chúa: Mc 12, 28b-34
Khi ấy, có người trong nhóm…

02/03 Chu toàn lề luật

02/03 Chu toàn lề luật

Chu toàn lề luật.
Thứ tư tuần 3 Mùa Chay.
"Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời".

Lời Chúa: Mt 5, 17-19
Khi ấy, Chúa Giêsu…

Khách truy cập

Hôm nay: 1878

Hôm qua: 9066

Số Lượt Truy Cập: 24808230

Currently are 85 guests and no members online