Suy Niệm Lời Chúa

11/07 Phần thưởng môn đệ Chúa

11/07 Phần thưởng môn đệ Chúa

Phần thưởng môn đệ Chúa.
Thứ Hai tuần 15 thường niên – Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.
"Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo".

* Chào đời quãng năm 480…

10/07 Người xứ Samaria nhân hậu

10/07 Người xứ Samaria nhân hậu

Người xứ Samaria nhân hậu.
Chúa Nhật tuần 15 thường niên năm C.
"Ai là anh em của tôi?"

Lời Chúa: Lc 10, 25-37
Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử…

09/07 Môn đệ không hơn Thày

09/07 Môn đệ không hơn Thày

Môn đệ không hơn Thày.
Thứ Bảy tuần 14 thường niên.
"Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác".

Lời Chúa: Mt 10, 24-33
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:…

08/07 Số phận người môn đệ Chúa

08/07 Số phận người môn đệ Chúa

Số phận người môn đệ Chúa.
Thứ sáu tuần 14 thường niên.
"Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con".

Lời Chúa: Mt 10, 16-23
Khi ấy, Chúa Giêsu phán…

07/07 Huớng dẫn rao giảng về Nước Thiên Chúa

07/07 Huớng dẫn rao giảng về Nước Thiên Chúa

Huớng dẫn rao giảng về Nước Thiên Chúa.
Thứ Năm đầu tháng, tuần 14 thường niên.
"Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không".

Lời Chúa: Mt 10, 7-15
Khi ấy, Chúa…

06/07 Chọn gọi 12 tông đồ

06/07 Chọn gọi 12 tông đồ

Chọn gọi 12 tông đồ.
Thứ Tư tuần 14 thường niên.
"Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel".

Lời Chúa: Mt 10, 1-7
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại,…

05/07 Cánh đồng truyền giáo

05/07 Cánh đồng truyền giáo

Cánh đồng truyền giáo.
Thứ Ba tuần 14 thường niên.
"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít".

Lời Chúa: Mt 9, 32-38
Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị…

04/07 Niềm tin chữa lành

04/07 Niềm tin chữa lành

Niềm tin chữa lành.
Thứ Hai tuần 14 thường niên.
"Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến, nó sẽ sống lại".

Lời Chúa: Mt 9, 18-26
Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì…

03/07 Chúa sai bảy mươi hai môn đệ

03/07 Chúa sai bảy mươi hai môn đệ

Chúa sai bảy mươi hai môn đệ.
Chúa Nhật tuần 14 thường niên năm C.
"Sự bằng yên của các con sẽ đến trên người ấy".

Lời Chúa: Lc 10, 1-12. 17-20
Khi ấy, Chúa chọn…

02/07 Ăn chay đẹp lòng Chúa

02/07 Ăn chay đẹp lòng Chúa

Ăn chay đẹp lòng Chúa.
Thứ bảy đầu tháng, tuần 13 thường niên.
"Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang còn đang ở với họ".

Lời Chúa: Mt 9, 14-17
Khi…

Khách truy cập

Hôm nay:4452
Hôm qua:8734
Tuần này:49604
Tháng này254900
Số Lượt Truy Cập:26137903
Số khách đang Online 317