Suy Niệm Lời Chúa

Phó Thác Và Tin Tưởng Vào Chúa

Phó Thác Và Tin Tưởng Vào Chúa

Phó Thác Và Tin Tưởng Vào Chúa

SUY NIỆM LỄ MỒNG MỘT TẾT NĂM BÍNH THÂN
(Mt 6, 25­34)

"Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay"

Thế là…

Thiên Chúa Chúc Phúc Cho Ai Có Lòng Thương Xót

Thiên Chúa Chúc Phúc Cho Ai Có Lòng Thương Xót
THÁNH LỄ GIAO THỪA NĂM 2016
(Mt 5, 1­10)
Lẽ đất trời có khởi thuỷ phải có tận cùng, một năm có bắt đầu ắt phải có kết thúc,…

07/02 Những môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu

07/02 Những môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu

Những môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu.
Chúa Nhật tuần 5 thường niên năm C 2016.
"Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người".

LỜI CHÚA: Lc 5, 1-11
Khi ấy, dân…

06/02 Dung mạo Chúa Giêsu

 06/02 Dung mạo Chúa Giêsu

Dung mạo Chúa Giêsu.

 Thứ Bảy đầu tháng, tuần 4 thường niên – Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.
"Họ như đàn chiên không người chăn".

* Ngày 05 tháng 02…

05/02 Gioan Tẩy giả bị trảm quyết

 05/02 Gioan Tẩy giả bị trảm quyết

Gioan Tẩy giả bị trảm quyết.
Thứ Sáu đầu tháng, tuần 4 thường niên – Thánh Agata, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
"Ðó chính là Gioan Tẩy Giả trẫm đã chặt đầu, nay sống…

04/02 Chúa Giêsu sai đi mười hai tông đồ

04/02 Chúa Giêsu sai đi mười hai tông đồ

Chúa Giêsu sai đi mười hai tông đồ.
Thứ Năm đầu tháng, tuần 4 thường niên.
"Người bắt đầu sai các ông đi".

Lời Chúa: Mc 6, 7-13
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông…

03/02 Chúa Giêsu tại quê hương Nadarét

03/02 Chúa Giêsu tại quê hương Nadarét

Chúa Giêsu tại quê hương Nadarét.
Thứ Tư tuần 4 thường niên.
"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương".

Lời Chúa: Mc 6,1-6
Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê…

02/02 Dâng con trẻ

02/02 Dâng con trẻ

Dâng con trẻ.
Thứ Ba tuần 4 thường niên – DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (Lễ nến). Lễ kính.
"Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ".

* Dâng Chúa trong Đền Thánh, Chúa…

01/02 Người bị quỷ ám và đàn heo

 01/02 Người bị quỷ ám và đàn heo

Người bị quỷ ám và đàn heo.
Thứ Hai tuần 4 thường niên.
"Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này".

LỜI CHÚA: Mc 5, 1-20
Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ sang…

31/01 Chúa Giêsu tại quê hương Nadarét

31/01 Chúa Giêsu tại quê hương Nadarét

Chúa Giêsu tại quê hương Nadarét.
Chúa Nhật tuần 4 thường niên năm C 2016.
"Chúa Giêsu, như Êlia và Êlisê, không phải chỉ được sai đến với người Do-thái".

LỜI CHÚA: Lc 4, 21-30
Khi…

Khách truy cập

Hôm nay:755
Hôm qua:8544
Tuần này:58557
Tháng này82666
Số Lượt Truy Cập:25316954
Số khách đang Online 537