Suy Niệm Lời Chúa

08/12 Nhớ lại và lắng nghe

08/12 Nhớ lại và lắng nghe

Nhớ lại và lắng nghe.
Thứ Ba tuần 2 mùa vọng – Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lễ Trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân.
"Chào Trinh Nữ đầy ân sủng, Chúa ở cùng…

07/12 Chữa người bất toại và quyền tha tội

07/12 Chữa người bất toại và quyền tha tội

Chữa người bất toại và quyền tha tội.
Thứ Hai tuần 2 mùa vọng – Thánh Amrôxiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
"Hôm nay chúng tôi đã thấy những việc lạ lùng".…

06/12 Sửa đường Chúa đi

06/12 Sửa đường Chúa đi

Sửa đường Chúa đi.
Chúa Nhật tuần 2 mùa vọng năm C.
"Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa".

LỜI CHÚA: Lc 3, 1-6
Ðời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô…

05/12 Lúa chín đầy đồng, thợ gặt thì ít

05/12 Lúa chín đầy đồng, thợ gặt thì ít

Lúa chín đầy đồng, thợ gặt thì ít.
Thứ Bảy đầu tháng, tuần 1 mùa vọng.
"Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ".

LỜI CHÚA: Mt 9,35 - 10,1.6-8
Khi ấy,…

04/12 Chữa lành 2 người mù

04/12 Chữa lành 2 người mù

Chữa lành 2 người mù.
Thứ Sáu đầu tháng, tuần 1 mùa vọng.
"Tin vào Chúa Giêsu, hai người mù được chữa lành".

LỜI CHÚA: Mt 9, 27-31
Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, có…

03/12 Giác ngộ

03/12 Giác ngộ

Giác ngộ.
Thứ Năm đầu tháng, tuần 1 mùa vọng 

Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính.
"Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng".

*…

02/12 Hóa bánh ra nhiều

02/12 Hóa bánh ra nhiều

Hóa bánh ra nhiều
Thứ Tư tuần 1 mùa vọng.
"Chúa Giêsu chữa nhiều người và hoá bánh ra nhiều".

LỜI CHÚA: Mt 15, 29-37
Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần biển Galilêa, và Người lên ngồi…

01/12 Mặc Khải Cho Kẻ Bé Mọn

01/12 Mặc Khải Cho Kẻ Bé Mọn

Mặc Khải Cho Kẻ Bé Mọn.
Thứ Ba tuần 1 mùa vọng.
"Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần"

Lời Chúa: Lc 10, 21-24
Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh…

30/11Thánh Anrê, Tông Đồ

30/11Thánh Anrê, Tông Đồ

Thánh Anrê, Tông Đồ.
Thứ Hai tuần 1 mùa vọng – Thánh Anrê, tông đồ. Lễ Kính.
"Các ông bỏ lưới mà đi theo Người".

* Thánh Anrê quê ở Bétsaiđa. Ban đầu người là…

29/11 Tỉnh thức và cầu nguyện

29/11 Tỉnh thức và cầu nguyện

Tỉnh thức và cầu nguyện.
Chúa Nhật tuần 1 Mùa Vọng năm C.
"Giờ cứu rỗi các con đã gần đến".

Lời Chúa: Lc 21, 25-28, 34-36
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ…

Khách truy cập

Hôm nay:7353
Hôm qua:26420
Tuần này:7353
Tháng này49801
Số Lượt Truy Cập:25588311
Số khách đang Online 264