Suy Niệm Lời Chúa

08/9 Cuốn sách một chữ

08/9 Cuốn sách một chữ

Cuốn sách một chữ.
Thứ ba tuần 23 thường niên – Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Lễ kính.
"Bà đã thụ thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần".

* Sinh nhật của Đức Maria…

07/9 Làm việc tốt ngày Sabbat.

07/9 Làm việc tốt ngày Sabbat.

Làm việc tốt ngày Sabbat.
Thứ Hai tuần 23 thường niên.
"Các ông quan sát xem Người có chữa lành bệnh trong ngày Sabbat không".

Lời Chúa: Lc 6, 6-11
Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu…

06/9 Chúa Giêsu chữa người câm điếc

06/9 Chúa Giêsu chữa người câm điếc

Chúa Giêsu chữa người câm điếc.
Chúa Nhật tuần 23 thường niên năm B.
"Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".

Lời Chúa: Mc 7, 31-37
Khi ấy, Chúa Giêsu từ…

05/9 Ý nghĩa ngày Sabbat

05/9 Ý nghĩa ngày Sabbat

Ý nghĩa ngày Sabbat.
Thứ bảy đầu tháng, tuần 22 thường niên.
"Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?"

Lời Chúa: Lc 6, 1-5
Trong một ngày Sabbat, khi…

04/9 Vui tươi vì Chúa đồng hành

04/9 Vui tươi vì Chúa đồng hành

Vui tươi vì Chúa đồng hành.
Thứ sáu đầu tháng, tuần 22 thường niên.
"Khi tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ ăn chay".

Lời Chúa: Lc 5, 33-39
Khi ấy, những người…

03/9 Kẻ chinh phục con người

03/9 Kẻ chinh phục con người

Kẻ chinh phục con người.
Thứ năm đầu tháng, tuần 22 thường niên - Thánh Ghêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
"Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo…

02/9 Tiếp tục rao giảng Tin Mừng

02/9 Tiếp tục rao giảng Tin Mừng

Tiếp tục rao giảng Tin Mừng.
Thứ tư tuần 22 thường niên.
"Ta còn phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến".

Lời Chúa:…

01/9 Chúa Giêsu giải phóng người bị quỷ ám

01/9 Chúa Giêsu giải phóng người bị quỷ ám

Chúa Giêsu giải phóng người bị quỷ ám.
Thứ ba tuần 22 thường niên.
"Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa".

Lời Chúa: Lc 4, 31-37
Khi ấy, Chúa Giêsu xuống…

31/8 Tin mừng của Chúa Giêsu

31/8 Tin mừng của Chúa Giêsu

Tin mừng của Chúa Giêsu.
Thứ hai tuần 22 thường niên.
"Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó... Không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình".…

30/8 Thói giả hình

30/8 Thói giả hình

Thói giả hình.
Chúa Nhật tuần 22 thường niên năm B.
"Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân".

Lời Chúa: Mc 7, 1-8a. 14-15.…

Khách truy cập

Hôm nay:6604
Hôm qua:12134
Tuần này:18738
Tháng này42847
Số Lượt Truy Cập:25277135
Số khách đang Online 371