Suy Niệm Lời Chúa

12/7 Chúa sai chúng ta đi

12/7 Chúa sai chúng ta đi

Chúa sai chúng ta đi

Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm B

Lời Chúa: Mc 6,7-13

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho…

11/7 Tuyên xưng

11/7 Tuyên xưng

Tuyên xưng

Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên

Lời Chúa: Mt 10,24-33

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn…

10/7 Thánh Thần hướng dẫn

10/7 Thánh Thần hướng dẫn

Thánh Thần hướng dẫn

Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên

Lời Chúa: Mt 10,16-23

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở…

09/7 Lãnh nhận & cho đi

09/7 Lãnh nhận & cho đi

Lãnh nhận & cho đi

Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên

Lời Chúa: Mt 10,7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy đi rao giảng rằng 'Nước Trời đã…

08/7 Đến với chiên lạc

08/7 Đến với chiên lạc

Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên

Lời Chúa: Mt 10,1-7

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các…

07/7 Lúa chín đầy đồng

07/7 Lúa chín đầy đồng

Lúa chín đầy đồng

Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên

Lời Chúa: Mt 9,32-38

Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, thì người câm…

06/7 Vững Tin

06/7 Vững Tin

Vững Tin

Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên

Lời Chúa: Mt 9,18-26

Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, con gái…

05/7 Sứ mạng làm Ngôn sứ

05/7 Sứ mạng làm Ngôn sứ

Sứ mạng làm Ngôn sứ

Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm B

Lời Chúa: Mc 6,1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Đến ngày Sabbat,…

04/7 Ăn chay

04/7 Ăn chay

Ăn chay

Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên

Lời Chúa: Mt 9,14-17

14 Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: "Tại sao chúng tôi và những…

03/7 Thánh Tôma Tông Đồ

03/7 Thánh Tôma Tông Đồ

THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ

Ga 20,19-29

"Vì đã thấy Thầy, nên anh tin.

Phúc thay những người không thấy mà tin"
(Ga 20,9)

Thánh Tôma mà hôm nay Giáo hội kính nhớ hôm nay là một…

Khách truy cập

Hôm nay: 1306

Hôm qua: 9288

Số Lượt Truy Cập: 24835753

Currently are 101 guests and no members online