Suy Niệm Lời Chúa

03/8 Phép lạ Bánh hóa nhiều

03/8 Phép lạ Bánh hóa nhiều

Phép lạ Bánh hóa nhiều.

Thứ hai tuần 18 thường niên.

"Mọi người đều ăn no".

Lời Chúa: Mt 14, 13-21

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời…

02/8 Bánh Hằng Sống

02/8 Bánh Hằng Sống

Chúa Nhật tuần 18 thường niên năm B 

Bánh Hằng Sống.

"Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ".

Lời Chúa: Ga 6, 24-35

Khi…

01/8 Chết vì sứ vụ

01/8 Chết vì sứ vụ

Chết vì sứ vụ.

Thứ bảy đầu tháng tuần 17 thường niên – Thánh Anphong Maria Ligôri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
"Hêrôđê sai người đi chặt đầu Gioan, và các môn…

31/07 Tin nhận hay không tin nhận

31/07 Tin nhận hay không tin nhận

Tin nhận hay không tin nhận.

Thứ sáu tuần 17 thường niên – Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, linh mục. Lễ nhớ.
"Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc ư? Vậy bởi đâu ông được…

30/7 Thanh lọc

30/7 Thanh lọc

Thanh lọc

Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên - Ngày 30/7: Thánh Phêrô Kim Ngôn

Lời Chúa: Mt 13,47-53

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời lại giống như lưới thả…

29/7 Phần tốt nhất

29/7 Phần tốt nhất

Phần tốt nhất

Ngày 29/07: Thánh nữ Martha

Lời Chúa: Lc 10, 38-42

Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà…

28/7 Chúa luôn kiên nhẫn

28/7 Chúa luôn kiên nhẫn

Chúa luôn kiên nhẫn

Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên

Lời Chúa: Mt 13,36-43

Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa…

27/7 Sức sống to lớn

27/7 Sức sống to lớn

Sức sống to lớn

Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên

Lời Chúa: Mt 13,31-35

Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như hạt cải người kia…

26/7 Chúa nuôi dưỡng dân Ngài

26/7 Chúa nuôi dưỡng dân Ngài

Chúa nuôi dưỡng dân Ngài

Chúa Nhật 17 Thường Niên - Năm B

Lời Chúa: Ga 6, 1-15

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông…

25/7 Phục vụ

25/7 Phục vụ

Phục vụ

Ngày 25-07, Thánh Giacôbê, tông đồ

Lời Chúa: Mt 20,20-28

Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có…

Khách truy cập

Hôm nay:1436
Hôm qua:8544
Tuần này:59238
Tháng này83347
Số Lượt Truy Cập:25317635
Số khách đang Online 366