Suy Niệm Lời Chúa

25/7 Phục vụ

25/7 Phục vụ

Phục vụ

Ngày 25-07, Thánh Giacôbê, tông đồ

Lời Chúa: Mt 20,20-28

Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có…

24/7 Kẻ nghe lời giảng

24/7 Kẻ nghe lời giảng

Kẻ nghe lời giảng

Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên

Lời Chúa: Mt 13,18-23

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống:…

23/7 Ơn hiểu biết

23/7 Ơn hiểu biết

Ơn hiểu biết

Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên

Lời Chúa: Mt 13,10-17

Khi ấy, các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: "Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?" Người…

22/7 Sinh hoa kết quả

22/7 Sinh hoa kết quả

Sinh hoa kết quả

Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên

Lời Chúa: Mt 13,1-9

Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người…

21/7 Thực thi ý Chúa

21/7 Thực thi ý Chúa

Thực thi ý Chúa

Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên

Lời Chúa: Mt 12,46-50

Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách…

20/7 Dấu chỉ

20/7 Dấu chỉ

Dấu chỉ

Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên

Lời Chúa: Mt 12,38-42

Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một…

19/7 Thiên Chúa chăm sóc đoàn chiên Ngài

19/7 Thiên Chúa chăm sóc đoàn chiên Ngài

Thiên Chúa chăm sóc đoàn chiên Ngài

Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm B

Lời Chúa: Mc 6,30-34

Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi…

18/7 Trân trọng & bảo vệ

18/7 Trân trọng & bảo vệ

Trân trọng & bảo vệ

Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên

Lời Chúa: Mt 12,14-21

14 Khi ấy, các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại…

17/7 Lòng nhân từ

17/7 Lòng nhân từ

Lòng nhân từ

Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên

Lời Chúa: Mt 12,1-8

Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa…

16/7 Đến với Chúa

16/7 Đến với Chúa

Đến với Chúa

Thứ Năm Tuần XV Thường Niên

Lời Chúa: Mt 11,28-30

28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta…

Khách truy cập

Hôm nay:3487
Hôm qua:17600
Tuần này:78889
Tháng này102998
Số Lượt Truy Cập:25337286
Số khách đang Online 371