Suy Niệm Lời Chúa

15/7 Điều đẹp ý Cha

15/7 Điều đẹp ý Cha

Điều đẹp ý Cha

Thứ Tư Tuần XV Thường Niên

Lời Chúa: Mt 11,25-27

25 Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu…

14/7 Chứng kiến

14/7 Chứng kiến

Chứng kiến

Thứ Ba Tuần XV Thường Niên

Lời Chúa: Mt 11,20-24

20 Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: 21…

13/7 Vác Thánh Giá

13/7 Vác Thánh Giá

Vác Thánh Giá

Thứ Hai Tuần XV Thường Niên

Lời Chúa: Mt 10,34--11,1

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con chớ tưởng rằng Thầy đến để mang hoà bình cho…

12/7 Chúa sai chúng ta đi

12/7 Chúa sai chúng ta đi

Chúa sai chúng ta đi

Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm B

Lời Chúa: Mc 6,7-13

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho…

11/7 Tuyên xưng

11/7 Tuyên xưng

Tuyên xưng

Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên

Lời Chúa: Mt 10,24-33

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn…

10/7 Thánh Thần hướng dẫn

10/7 Thánh Thần hướng dẫn

Thánh Thần hướng dẫn

Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên

Lời Chúa: Mt 10,16-23

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở…

09/7 Lãnh nhận & cho đi

09/7 Lãnh nhận & cho đi

Lãnh nhận & cho đi

Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên

Lời Chúa: Mt 10,7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy đi rao giảng rằng 'Nước Trời đã…

08/7 Đến với chiên lạc

08/7 Đến với chiên lạc

Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên

Lời Chúa: Mt 10,1-7

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các…

07/7 Lúa chín đầy đồng

07/7 Lúa chín đầy đồng

Lúa chín đầy đồng

Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên

Lời Chúa: Mt 9,32-38

Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, thì người câm…

06/7 Vững Tin

06/7 Vững Tin

Vững Tin

Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên

Lời Chúa: Mt 9,18-26

Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, con gái…

Khách truy cập

Hôm nay:4447
Hôm qua:17600
Tuần này:79849
Tháng này103958
Số Lượt Truy Cập:25338246
Số khách đang Online 219