Suy Niệm Lời Chúa

03/3 Biệt Phái giả hình

03/3 Biệt Phái giả hình

Thứ Ba Tuần II Mùa Chay Năm B 03/03

Biệt Phái giả hình.

“Họ nói mà không làm”.

Lời Chúa: Mt 23, 1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng:…

Hãy sống nhân từ

Hãy sống nhân từ

Thứ Hai Tuần II Mùa Chay Năm B 02/03/2015: Hãy sống nhân từ


“Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha”.

Lời Chúa: Lc 6, 36-38

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ…

Dạ, con đây

Dạ, con đây

“DẠ, CON ĐÂY!”

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM B (01/03/2015)

[St 22,1-2.91.10,15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Mùa Chay là thời gian mà người Ki-tô hữu được…

Ðây là Con Ta rất yêu dấu

Ðây là Con Ta rất yêu dấu

Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay Năm B

Biến hình trên núi.

"Ðây là Con Ta rất yêu dấu".

Lời Chúa: Mc 9, 2-10

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng…

Yêu Kẻ Thù

Yêu Kẻ Thù

Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay Năm lẻ

Yêu Kẻ Thù

Lời Chúa: Mt 5, 43-48

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu…

Tha thứ

Tha thứ


Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay Năm B

Tha thứ

Lời Chúa: Mt 5, 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ…

Ai xin thì sẽ nhận được

Ai xin thì sẽ nhận được

“Ai xin thì sẽ nhận được”.

Lời Chúa: Mt 7, 7-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì…

Dấu lạ của Thiên Chúa

Dấu lạ của Thiên Chúa

Thứ Tư Tuần I Mùa Chay Năm B

“Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona”.

Lời Chúa: Lc 11, 29-32
Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn…

Cầu nguyện

Cầu nguyện

Thứ Ba Tuần I Mùa Chay Năm B

“Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này”.

Lời Chúa: Mt 6, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện,…

Thiên đàng của bác ái

Thiên đàng của bác ái

Thứ Hai Tuần I Mùa Chay Năm B

“Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”.

Lời Chúa:…

Khách truy cập

Hôm nay:3714
Hôm qua:12097
Tuần này:26071
Tháng này305468
Số Lượt Truy Cập:26188471
Số khách đang Online 65