Thuế tôn giáo tăng, nhưng số người tín hữu giảm

steuer

Ở nước Cộng Hoà Liên Bang Đức từ hơn thế kỷ nay có tục lệ, hay đúng hơn, có luật thuế tôn giáo. Mọi người tín hữu theo đạo Công giáo và đạo Tin lành phải đóng thuế tôn giáo theo luật thuế khóa chính phủ mỗi tiểu bang ấn định.

Chính phủ trích thuế tôn giáo từ lương người đi làm, 8 hay 9 phần trăm dực trên số thuế thu nhập, và chuyển cho các Tỏa Giám mục Công giáo, hay Tin lành, nơi ở của người đi làm đóng thuế.

Hội đồng Giám Mục Công giáo nước Đức vừa công bố bản thống kê năm 2016 về tình hình Giáo hội Công giáo nước Đức.

Số người tín hữu Công giáo chiếm 26,5 phần trăm dân số nước Đức với 23.581.549 thành viên tín hữu.

Lo việc mục vụ có 13.856 Linh múc ( năm 2015 có 14.087 Linh mục), 3.296 Phó tế vĩnh viễn, 3.200 các vị nam nữ trợ giúp việc mục vụ cấp 1., và 4.537 các Vị nam nữ trợ giúp việc mục vụ cấp 2.

Số người tín hữu tham dự thánh lễ vào 10,2 phần trăm, giảm so với năm 2015 vào 10,5 phần trăm.

Số người tín hữu xin ra khỏi nhà thờ năm 2016 là 162.093. Năm 2015 có 181.925 người xin ra khỏi nhà thờ.

Dù số người tín hữu giảm, nhưng tiền thuế lại tăng tới mức kỷ lục. cà hai Giáo Hội công giáo và Tin lành nhận được 11,6 tỷ Euro trong năm 2016. - Giáo hội Công giáo nhận 6,15 tỷ ,và Giáo hội Tin lành nhận 5,45 tỷ -

Đức Hồng Y G.L. Mueller, cựu Bộ trưởng Tín lý đức tin, đã có nhận xét về tình trạng suy giảm đức tin Kitô giáo ở xã hội Âu châu, vì con người không nhìn nhận có Thiên Chúa và siêu nhiên.. Theo Đức hồng Y Mueller: Tất cả mọi nền tảng sống đức tin , nền đạo đức bình dân trên đà tan vỡ không được chú ý chăm sóc!

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long

Theo kath.net. ngày 22.07.2017

Khách truy cập

Hôm nay:3726
Hôm qua:12883
Tuần này:16608
Tháng này246207
Số Lượt Truy Cập:26442937
Số khách đang Online 380