Nếp sống lòng thương xót

01gfaustinaTừ hơn thập niên qua phong trào sùng kính lòng Chúa thương xót phát triển lan rộng thịnh hành khắp nơi. Đây là việc đạo đức tốt lành.

Nhưng lòng thương xót được hiểu quảng diễn như thế nào? Đã có nhiều suy tư về việc này dựa trên nền tảng Kinh Thánh cũng như truyền thống đạo đức xưa nay, cùng những mẫu gương sống đức tin của nhiều vị Thánh trong Giáo Hội.

Xưa nay hầu như ở các quốc gia trên thế giới đều có Hội hồng thập tự. Hội này có nhiệm vụ cứu giúp những người lâm hoàn cảnh cần được cấp cứu giúp đỡ như bị bệnh, bị thương, bị tai nạn cần được chuyên chỡ tới bệnh viện, cần giúp đỡ cho thoát khỏi vùng bị tai nạn đang hoành hành.

Khi đến cấp cứu những người lâm hoàn cảnh như thế, Hội không cần biết người cần được giúp đỡ về gốc tích mầu da chủng tộc hay tôn giáo, địa vị nghề nghiệp sinh sống.

Họ giúp vì người đó cần sự giúp đỡ mà chính người đó không thể tự làm cho mình được.

Lòng thươmg xót, công việc giúp đỡ thương người của Hội làm việc bác ái luôn túc trực sẵn sàng cùng vượt qua mọi biên giới rào cản phân biệt và cho hết mọi người kể cả người xa lạ và kẻ thù nữa.

Sự cứu giúp người trong hoàn cảnh khó khăn là ưu tiên trước hết.

Một xã hội như vậy là một xã hội có đời sống tôn trọng phẩm giá con người, có nếp sống đạo đức bác ái tình người.

Phúc âm thuật lại một người mẹ đến kêu xin Chúa Giêsu giúp đỡ chữa cho người con bị bệnh nặng. Người mẹ này chưa bao giờ được nghe Chúa Giêsu nói về nước Thiên Chúa. Bà không phải là người Kitô giáo. Nhưng bà tin Chúa Giêsu có thể giúp bà. Chúa Giêsu thấy lòng tin của bà nên liền ra tay cứu giúp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.“.

Trong đời sống luôn có nhiều người không phải là Công giáo. Nhưng họ tin, họ cần sự trợ giúp của Thiên Chúa, của Trời cao. Nên họ cũng đi đến thánh đường, đến thánh địa hành hương cầu nguyện cùng Thiên Chúa, cùng Đức Mẹ, cùng các Thánh như mọi người Công giáo.

Họ tin, và sống lòng tin vào Thiên Chúa qua lời cầu khẩn thiết tha xin được ơn cứu giúp.

Thiên Chúa là Đấng giầu lòng thương xót chắc chắn nhìn thấu lòng tin của con người, và Ngài ban ơn trợ giúp khi con người cần đến cho đời sống tâm linh tinh thần cũng như thể xác.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long

Khách truy cập

Hôm nay:3554
Hôm qua:12883
Tuần này:16436
Tháng này246035
Số Lượt Truy Cập:26442765
Số khách đang Online 265