Chứng từ của chỗi dậy

tunan phucsinhThiên Thn canh mộ Chúa nói : „Ngài đã chỗi dậy từ cõi chết. Ngài không còn ở đây nữa.“ (Mc 16,6).

Hằng năm vào mùa mừng lễ Chúa sống lại, cây nến Chúa Giêsu phục sinh cao to lớn hơn mọi cây nến trong thánh đường được dựng thắp sáng trên cung thánh. Cây nến này là hình ảnh biểu tượng cho ánh sáng Chúa Giêsu Kito đã chỗi dậy sống lại.

Chỗi dậy sống lại là một biến cố không chỉ lạ lùng, mà nó vượt ra ngoài mọi biên giới của trí tưởng của trí khôn suy hiu con người chúng ta. Như ánh sáng cây nến Chúa phục sinh lan toả ra, cũng thế sức sống mới từ Chúa Kitô phục sinh cũng lan tỏa ra như vậy.

Chúa Giêsu chỗi dậy sống lại không là một biến cố thuộc về qúa khứ. Nhưng vẫn còn tiếp tục kéo dài vào hiện tại, sát gần gũi với đời sống con người, và thể cùng muốn điều gì xảy đến với con người chúng ta nữa.

Trong dòng lịch sử đời sống Giáo hội xưa nay có rất nhiều những khuôn mặt đã sống tri qua là nhân chứng cho chỗi dậy sống lại, mà Chúa Kitô phục sinh đã lan toả sức sống mới của Ngài sang đến cho họ.

1. Maria Magdalena

Vị Thánh nữ này có đời sống sôi nổi lên xuống rất hấp dẫn khác thường.

Phúc âm Thánh Luca thut lại, Maria Magdalena được Chúa chữa lành giải thoát khỏi bảy qủi dữ (Lc 8,1-3).

Rồi từ đó có lẽ chị ta đã theo Chúa trở thành mên đệ trung tín của Chúa Giêsu cho ti giờ phút cuối cùng của Chúa trên trần gian. (Mc 15,41)

Maria Magdalena là nhân chứng cùng với đức mẹ Maria theo dõi cuộc khổ nạn thương khó của Chúa Giêsu, đứng dưới chân thập gía Chúa tới khi Chúa chết, rồi cùng tham dự tích cực vào cuc an táng Chúa Giêsu. (Mc 15,40…Mt 27,55…Lc 23,49.., Ga 19,25…),

Và sau cùng là người đầu tiên đã được nghe Thiên Thần báo tin Chúa Giêsu đã sống lại, rồi được gặp nhìn Chúa Giêsu Kito sống lại. (Mc 16,1, Mt 27,61).

Maria Magdalena là nhân chứng tận mắt nhìn vào ngôi mộ chôn Chúa Giêsu trống không còn xác Người nữa.Vì Người đã chỗi dậy sống lại. Ga 20,1-18, Mc 16,9-11.

Theo đức Giáo Hoàng Gregor cả ( 540 in Rom; † 12. März604, là Giáo hoàng 590-604) Maria Magdalena cũng là Maria đã khóc lóc ăn năn tội lỗi mình, và lấy tóc lau chân Chúa Giêsu như trong phúc âm thut lại (Lc 7,36-50).

Đức giáo hoàng Gregor cả còn cho rằng Maria thành Betania (Lc 10,39), em ca Martha và chị của Lazaro được Chúa Giêsu cho chỗi dậy sống lại khi đã chết, cùng là người đã xức dầu chân Chúa (Ga 12,1-11) cũng là Maria Magdalena.

ng còn có ý kiến nghĩ rằng người phụ nữ phạm tội ngoại tình bị bắt đưa đến trước mặt Chúa Giêsu ở sân đền thờ Giêrusalem, và theo lut pháp bị xử ném đá, đã được Chúa Giêsu cứu khỏi bị xử ném đá (Ga 7,53-8,11.), cũng được cho là chính Maria Magdalena.

Dù đời sống Magadalena thế nào đi chăng nữa, Chúa Giêsu đã cho vị Thánh nữ này chỗi dậy, và có được kinh nghiệm cùng cm nghiệm bản thân thế nào là chỗi dậy sống lại.

2. Saulus

Trên đường đi Damaskus Chúa Kitô sống lại đã hiện ra gặp Saulus. Ngài để cho ông ngã ngựa, và cho ông biết Ngài chính là Chúa Kitô đã chỗi dậy, mà ông đang đi truy lùng những tín hữu của Ngài.

Từ đó Saulus chỗi dậy được cải tên trở thành Phaolo nhận ra Chúa Kitô đã vượt qua sự chết và đã chỗi dậy sống lại. Ông đã xuay hướng thay đổi đời sống, và trở thành nhà truyền giáo can đảm nhiệt thành nhất đi rao giảng làm nhân chứng cho tin mừng Chúa Giêsu Kito đã chỗi dậy sống lại.

Kinh Thánh thut lại về Ông: 22 "Giờ đây, bị Thần Khí trói buộc, tôi về Giê-ru-sa-lem, mà không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó,23 trừ ra điều này, là tôi đến thành nào, thì Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi.24 Nhưng mạng sống tôi, tôi coi tht chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giê-su, là long trọng làm chng cho Tin Mng về ân sủng ca Thiên Chúa.“ (Cv 20, 22-24).

Thánh Phaolo đã được Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chỗi dậy, làm cho ông cũng được chỗi dậy, sống làm chng cho sự chỗi dậy của Chúa Kitô.

3. Phanxico thành Assi

Lúc đạt tới 23 tuổi Phanxico đã quay lại lưng lại không gia nhập đội ngũ phục vụ vị lãnh chúa đi chiến đấu trong chiến tranh nữa. Vì Phanxico nhận ra rằng chỉ có một vị Chúa thật, Người sống vượt trên mọi thiên nhiên. Chúa đó là Chúa Kitô đã chỗi dậy sống lại.

Một hôm đang khi múa nhảy ca hát ngoài đường phố, bỗng nhiên Phanxico đứng khựng lại. Ông cm thy cô đơn. Rồi một sức mạnh bừng dậy trong người ông. Sức mạnh đó là ơn gọi làm thay đổi đời ông. Theo ơn gọi đó Phanxico sống là nhân chứng cho Chúa Kito qua cung cách sống nghèo khó khiêm nhượng đến tận cùng.

Chúa Giêsu Kitô đã chổi dậy và đã cho Phanxico ng chỗi dậy trthành một vị Thánh thời danh trong Giáo hội.

4. Anphonsô thành Ligouri

Trong đời sống vThánh này, Chúa Giêsu Kitô chỗi dậy đã cho phong trào đạo đức của ông chỗi dậy cách lạ lùng.

Là linh mc, Anphongsô lúc đầu đã tụ tập một ít người đồng chí hướng để cầu nguyện chung và trao đổi về đời sống cm nghiệm đức tin. Dần dần vòng thân hữu đạo đức này lan rng thành những những buổi hội họp ban chiều. Năm 1798 có 85 buổi với trên dưới 1.000 tham dự viên. Năm 1834 lên tới 100 buổi với 300 tham dự viên ở mỗi buổi họp. 50 năm sau con số tham dự viên lên tới 30.000 người.

Một ý tưởng và những cm nghiệm về đức tin đã đưa dẫn đến một nếp sống mới, mà Chúa Giêsu Kito chỗi dậy đã làm cho tâm hồn con người đông đảo tham gia tích cc phong trào đạo đức do Thánh Anphonsô đề nghị khơi lên.

4. MThánh Terexa thành Calcutta.

Mẹ Thánh Teresa thành Calcutta đã có thể kể ra rất nhiều kinh nghiệm là nhân chứng về Chúa Giêsu Kitô đã chỗi dậy sống lại, mà Thánh nữ luôn hằng trong đời sống mình có liên quan cht chẽ với.

Thân phận của những người nghèo khổ cùng đinh đã đánh động làm cho ytâm hồn Mẹ Teresa ăn ngủ không yên. Chính điều này đã trở thành ơn Gọi thứ hai cho mẹ. Mẹ viết lại: năm 1946 tôi đi đến Darjeeling để tham dự tuần cấm phòng. Trên xe lửa tôi nghe thy tiếng gọi nói trong tâm hồn bỏ mọi sự và theo Chúa Giêsu đến vùng người dân đang sống nghèo khổ cùng đinh, để phục vụ Chúa giữa những người nghèo khổ bất hạnh nhất. Những gì xảy ra trong những năm tháng tiếp theo sau đó, sẽ trở thành không, nếu không có Đấng đã chỗi dậy sống lại.

Tiêng gọi của Đấng đã chỗi dậy làm cho mẹ Teresa chỗi dậy đi đến với người nghèo khổ bất hạnh trên trần gian.

5. Các vtruyn giáo

Các nhà truyền giáo ngày xưa đây cách ba hay bốn trăm năm từ Âu châu đã bỏ lại quê hương sau lưng bôn ba sang tận Á Châu, Phi Châu, Mỹ châu, Úc châu….

Họ đi đến những đất nước ở vùng chân trời xa lạ không phải để lập nghiệp, cũng không phải để đi tỵ nạn. Nhưng để làm công vic truyền bá tin mừng tinh thần đạo giáo cho Chúa Giêsu Kito, Đấng đã chỗi dậy sống lại.

Xưa nay chúng ta gọi họ là những vThừa sai. Nếu nghĩ theo kiểu chơi chữ, họ không phải là người „ thừa“ , người làm việc „sai“. Nhưng họ là những người được sai đi.

Người được sai đi phi chỗi dậy mới đi được. Chỉ có sức mạnh của Đấng đã chỗi dậy là Chúa Giêsu Kito mi thúc đẩy làm cho họ chỗi dậy bỏ quê hương xứ sở lên đường ra đi. Họ chỗi dậy ra đi chỉ có một nhiệm vụ sống làm chng cho Chúa Giêsu Kito đã chỗi dậy sống lại.

6. Đức cố Hng Y Phanxico Xavie Nguyn văn Thun

Trong những tù biệt giam bên Việt Nam, Đức tổng giám mục Phanxico xavie Nguyễn văn Thuận đã có được kinh nghiệm cùng cm nghim của mình về làm chng cho Chúa Kitô đã chỗi dậy sống lại thế nào với người Cộng sản“

Trong cuc đời tôi, có nhng lúc chính hoàn cnh thc tế đã giúp soi sáng tôi khi nghĩ ti nhim vln lao làm chng tá cho Chúa Kitô.

Trong thi gian bbit giam, tôi được giao cho 5 người canh gác. Hthay phiên nhau luôn luôn có hai người vi tôi. Các cp chhuy nói vi h: Cmi hai tun chúng tôi sthay thế các anh bng mt nhóm khác, để các anh không b: tiêm nhim bi ông Giám mc nguy him này.

Sau mt thi gian, chính hli đổi quyết định:Chúng tôi skhông thay đổi các anh na, bi nếu không thì ông giám mc đó stiêm nhim tt ccông an ca chúng ta.

Ban đầu công an canh gác không nói chuyn vi tôi. Hchtrli có hay là không.

Tht là bun. tôi mun ttế và nhã nhn vi hmà không được. Htránh nói chuyn vi tôi.

Đêm n, mt tư tưởng đến vi tôi: Phanxicô, con còn giu lm, con còn tình yêu Chúa Kitô trong tim, hãy yêu thương hnhư Chúa Giêsu đã yêu thương con.

Ngày hôm sau tôi bt đầu yêu Chúa Giêsu nơi hhơn na, bng cách cười nói trao đổi vi hvài câu thân tình. Tôi bt đầu kcho hnghe vnhng chuyến đi ngoi quc ca tôi, cho hbiết các dân tc ti M, ti Nht Bn, ti Phi lut Tân...sng như thế nào, và nói vi hvkinh tế, vstdo, vkthut.

Tôi đã kích thích tính tò mò ca hvà đưa hti chỗ đặt rt nhiu câu hi. Dn dn chúng tôi trthành bn vi nhau. Hmun hc tiếng ngoi quc: tiếng Pháp, tiếng Anh...và như thế nhng người canh tù trthành hc trò ca tôi.Hng Y Phanxico Xavie Nguyn văn Thun, Chng nhân hy vng, Các bài ging tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha và Giáo triu Roma, Vatican mùa Chay 12.-18. Tháng Ba 2000. Dân Chúa xut bn 2001 trang 100 )

Trong đêm tối cùng quẫn cô đơn, Chúa Kitô đấng chỗi dậy sống lại đã đánh thức đức Cha Thuận chỗi dậy đem tin mừng tình yêu thương cho kẻ ghét làm hại mình.

7. Nhng bc cha m

Có lẽ những bậc cha mẹ chúng ta là những người có kinh nghiệm cm nghiệm nhiều, cùng sâu sắc về đời sống chỗi dậy như thế nào.

Thuở ban đầu lúc mới thành hôn lập gia đình với nhau có lẽ hai vợ chồng mới không cm thấy sự chỗi dậy bao nhiêu cùng như thế nào. Vì đường đời sống chưa gặp ththách. Nhưng dần theo dòng thi gian, nht là khi có con, họ càng nhận ra điều này rõ ràng hơn, và coi chỗi dậy là nhu cầu cần thiết của đời sống.

Nhiều vợ chồng trẻ kể lại rất sung sướng hạnh phúc khi họ có người con chào đời trong gia đình.

Nhưng nhất là người cha càng dần cảm thấy bị „ stress“ nhiều. Vì phải cùng với vợ dành nhiều thi giờ có khi cthức đêm săn sóc đứa con, những lúc nó đau ốm khóc đêm, rồi phi hy sinh nhiu cho gia đình…

Càng có thêm con trong gia đình, vui mừng đấy, nhưng vợ chồng càng có thêm „ stress“. Họ than thở nhiều khi mệt qúa không chthân xác mỏi mệt, nhưng ctinh thần cũng chùng xuống nữa. Và chỉ muốn buông xuôi. Những khi như thế hai vợ chồng an i nhau, khuyến khích nhau chỗi dậy tiếp tục. Vì đó là bổn phận, là đời sống ca chính mình, là tương lai của con cái mình.

Rồi khi con lớn khôn, việc dậy dỗ giáo dục uốn nắn những đứa con sống nên người về học hành, nghề nghip, tinh thần đạo gíao, là vần đề lớn cho cha mẹ. Vấn đề lo nghĩ mà rất nhiều khi phân vân không sao tìm ra giải đáp đã làm tinh thần họ uể oải chùng xuống, như người nằm ngồi sát tận nền nhà mặt đất. Những khi như thế mà chỗi dậy được khác nào như sống lại.

Cha mẹ có đức tin Công giáo vào Chúa Giêsu Kitô đã chỗi dậy sống lại là gương mẫu thúc đẩy cho tinh thần của họ, những khi họ gặp hoàn cảnh khó khăn đứng khựng lại.

Chúa Giêsu Kitô chỗi dậy sống lại mang ánh sáng niềm vui phấn khởi cho con người. Theo dấu chân đó của Chúa Giêsu Kitô, cha mẹ chỗi dậy làm việc bổn phn mang niềm vui hạnh phúc cho chính mình và cho con cái mình trong đời sống.

//////////////////////////////////////

Chỗi dậy là nhu cầu cần thiết cho đời sống. Chúa Giêsu Kito là người thứ nhất đã chỗi dậy sống lại mang sự sống ơn cứu độ cho con người khỏi hình phạt tội nguyên tổ Adong Evà.

Sống theo dấu vết của Chúa Giesu chỗi dậy và loan truyền làm chng cho Chúa Giêsu chỗi dậy sống lại là tiếp nối công vic mang ánh sáng tin mừng sự sống của Chúa giữa lòng đời sống con người trên trần gian.

Mừng lễ Chúa Giesu Kito phc sinh 2015

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long  

Khách truy cập

Hôm nay: 6831

Hôm qua: 4657

Số Lượt Truy Cập: 24804117

Currently are 236 guests and no members online