Vị cứu giúp con người trong cơn khủng hoảng

Trước thảm cảnh người tỵ nạn vượt biên bằng tầu thuyền trên biển Đông phải đối diện với những nguy hiểm đe dọa mạng sống, sóng gió bão táp, nạn cướp bóc hãm hiếp của hải tặc…năm 1979 Ông Neudeck đã cổ động người dân nước Đức thành lp hội „ Mt con tu cho Vit Nam“ để cứu giúp vt những con thuyền nhỏ bé mong manh chứa chất đầy ắp người đang trôi dt lênh đênh trên biển cả.

Hội đã nhận được sự ủng hộ quảng đại rộng rãi của người dân nước Đức từ nhiều thành phần về tinh thần cũng như vật chất. Và từ đó Hội đã thuê bao con tầu Cap Anamur ngày đêm từ 1979 đến 1986 chy ngang dọc trên vùng biển Đông phía Vịnh Thái Lan tìm kiếm cứu vớt những người tỵ nạn tầu thuyền, mà lúc đó gọi bằng tên “Boat people".

Từ đó người ta không gọi là hội „ Một con tầu cho Việt Nam“ , nhưng gọi là Hội Cap Anamur .

Tên Cap Anamur và tên Ông Neudeck trở thành thân thương quen thuộc gắn bó với người tỵ nạn Việt Nam không chỉ ở nước Đức, mà còn trên nhiều nước khác nữa.    

Chiến dịch bác ái tình người Cap Anamur do Ông và nhng vị ân nhân khác cùng sáng lập đã cứu vớt hơn 11.000 người tỵ nạn Việt Nam, mà phần rất lớn đã tìm được nơi chốn định cư sinh sống trên đất nước Cộng Hoà liên bang Đức.

Ông Neudeck không chỉ dấn thân gii quyết cứu giúp trong cơn khủng hoảng thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam, nhưng Ông còn dấn thân làm công việc bác ái cứu giúp những người gp hoàn cảnh khốn khó vì chiến tranh, trong bệnh tật nghèo đói, ở các nước vùng khác trên thế giới như bên Phi Châu, bên vùng Trung Đông, bên Kosovo, bên Syria, bên Afganistan

Đời sống vic làm dấn thân bác ái của Ông cho con người không chỉ nói lên chiều kích trái tim rộng mở quảng đại, tài trí cùng lòng can đảm to lớn của một người có khả năng ý chí kiên cường đối din gii quyết khủng hoảng, nhưng còn chiếu tỏa một nền tảng đạo đức thâm sâu của tâm hồn Ông, như trong phúc Chúa Giêsu nói:

„ Xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước;36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han."37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống;38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mc?39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? "40 Đức Vua sẽ đáp li rằng: "Ta bo tht các ngươi: mi ln các ngươi làm như thế cho mt trong nhng anh em bé nhnht ca Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vy.."( Mt. 25, 35-40)

Sau hàng chục năm không mệt mỏi hy sinh quên mình dấn thân phục vụ làm việc bác ái giúp con người trong những khi họ gặp hoàn cảnh khủng hoảng, Ông Rupert Neudeck đã được Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa đã sinh thành nuôi dưỡng đời Ông, gọi trở về đời sau ngày 31.05.2016 hưởng thọ 77 tuổi.

Đời sống bác ái của Ông Rupert Neudeck phản ảnh gương sống người Samarita nhân lành trong Phúc âm Chúa Giêsu. ( Lc 10, 25-37).

Với lòng thành kính xin chân thành chia bun cùng vcon gia đình Ông Neudeck.

Với lòng biết ơn chúng ta cám ơn Ông, và cùng dâng lời kinh cầu nguyện cho Ông.

Nhớ tới Ông, chúng ta muốn noi gương sống làm việc bác ái Ông đã sống để lại.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long.

Khách truy cập

Hôm nay:940
Hôm qua:4751
Tuần này:14185
Tháng này126285
Số Lượt Truy Cập:25360573
Số khách đang Online 96