Cuộc chơi banh và niềm hy vọng

euro2016Trong đi sng ai cũng nuôi nim hy vng cho đi sng. Vì nim hy vng cn thiết như lương thc cho đi sng hôm nay và ngày mai.

Nim hy vng không chỉ giúp tinh thn chi khí phn khi vươn lên, mà còn nâng đcho gân ct bp tht thêm mnh sc na. Và tcơ bn đó ny sinh phát trin sáng kiến bất ngờ cùng hp dn.

Bên khung tri Âu châu đang din ra nhng trn thi đu bóng đá gia các đi tuyn quc gia bên lc đa này. Tuy là môn ththao nhm mc đích tp luyn cho cơ thmnh khong tráng do dai, nhưng môn ththao này ngày càng phát trin thêm, tinh tế khoa hc hơn vphương din kthut, nghthut và cng thêm phn triết lý văn hóa đi sng na.

Hay theo suy tư ca Đc Hng Y Ratzinger: „ Như thế, môn chơi đã vưt qua cuc sng hng ngày. Môn chơi trưc hết, nht là đem đến cho trem, bn trmt bmt đc tính khác: Stp luyn bưc vào đi sng. Nó vnên du chhình nh đi sng tmình phát trin cung cách sng ci mtdo.

 

Vi tôi, hp lc ca môn chơi Bóng đá nm ch, nó liên kết chai khía cnh này trong mt hình thái có sc hp dn thuyết phc.

 

Nó bó buc con ngưi, trưc hết tmình thun thc hóa chính mình qua vic tp luyn đthng chính mình, qua st tri có sn hay đt đưc đưa đến tdo. Ththao bóng đá cũng dy cho biết sng chơi klut vi nhau. Trong mt đi banh bt buc phi khép mình tng cá nhân vào tp thchung.

 

Môn ththao bóng đá ni kết qua cùng chung đích đim. Thành công hay không thành công ca mi cá nhân nm trong liên quan thành công hay không thành công ca toàn đi banh.“

Chính vì thế bmôn ththao bóng đá trnên phthông đi chúng. Bmôn ththao này mang tm nh hưng ln trong lãnh vc đào to giáo dc không chvnghthut kthut chơi nhi bóng, nhưng còn cvcung cách tính tình li sng chơi chung đng đi, li sng tôn trng nhau, li sng kiên nhn, li sng phát ta nim vui nim hy vng.

Khi ra sân thi đu các cu thđu mong mun chơi đá lt lưi khung thành đi thđi bn mang chiến thng vcho đi tuyn, cho quc gia đt nưc mình.

Trong cuc thi đu các cu thcgng vn dng thlc cũng như tinh thn sáng to, áp dng kthut, nghthut cùng kinh nghim nuôi nim hy vng dâng cao có cơ hi dn banh làm bàn dành chiến thng. Nhưng du vy hcũng cn smay mn na.

Còn con ngưi không phi là cu thththao hay cu thđá banh trên sân c, không chy trên sân vn đng, trên sân cbóng đá, nhưng trong đi sng con ngưi hng luôn phi đi, phi chy trên sân trưng đi sng.

Hluôn phi cgng không ngng bươn chi làm vic, hc hành, hy sinh dn thân chiến đu, mi mong đt ti thành công có kết qa tt đp như lòng mong mun hy vng.

Nhưng da vào đâu đcon ngưi có khí thế sc lc do dai chy hay đi đưng dài, không phi như các cu thbóng đá chchy thi đu 90 phút trên sân c, mà trong sut cđi sng hng chc năm tri?

Đmình đưc hay tđào to giáo dc, tp luyn, giý chí kiên cưng chu đng vưt qua nhng khó khăn trên trưng đi, cùng hc hi rút ta kinh nghim và luôn nim nim hy vng cgng vươn lên, là điu cn thiết cùng căn bn, hay nói theo ngôn ngcthđó là như „bn vtin bc“ cho đi sng.

Du vy, trong dân gian có kinh nghim tin tưng khôn ngoan cùng đo đc chan cha nim hy vng nơi Đng Toàn Năng: „Làm bi bay ban bi Ta. Hay „ Mình lo, Chúa liu“.    

Ngôn sIsaia đã có tâm nim tin tưng làm kim chnam cho đi sng con ngưi:      

„ Nhng ngưi đt nim hy vng nơi Thiên Chúa nhn đưc thêm sc mnh. Hnhư chim đi bàng tung cánh bay vút lên cao. Hchy mà không mi mt. Hđi đưng trưng mà không mi gi chùn chân. „ ( Isaia 40,31).

Mùa Euro 2016

Lm. Daminh Nguyn ngc Long

Khách truy cập

Hôm nay:6340
Hôm qua:12134
Tuần này:18474
Tháng này42583
Số Lượt Truy Cập:25276871
Số khách đang Online 115