Tin Cộng Đoàn

Trái tim hiệp Thông

Trái tim hiệp Thông

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐁𝐚̉𝐲 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐗 𝐓𝐍 - 𝐍𝐚̆𝐦 𝐥𝐞̉
𝐓𝐫𝐚́𝐢 𝐭𝐢𝐦 𝐕𝐨̂ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂̃𝐦 Đ𝐮̛́𝐜 𝐌𝐞̣
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐈𝐬 𝟔𝟏, 𝟗-𝟏𝟏; 𝐋𝐜 𝟐, 𝟒𝟏-𝟓𝟏.
Hôm qua, chúng ta kính trọng thể Trái Tim bị đâm thâu của Chúa Giê-su,…

Phải lòng em

Phải lòng em

Năm học lớp 10.
Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc…

Giao ước cũ - Giao ước mới

Giao ước cũ - Giao ước mới

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐓𝐮̛ 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐗 - 𝐓𝐍 - 𝐍𝐚̆𝐦 𝐥𝐞̉
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝟐 𝐂𝐫 𝟑, 𝟒-𝟏𝟏; 𝐌𝐭 𝟓, 𝟏𝟕-𝟏𝟗.
Có một thành ngữ quen thuộc ta hay nghe: “Có mới nới cũ”, nghĩa là có mới rồi…

Chìa khóa bước vào nước Trời

Chìa khóa bước vào nước Trời

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐇𝐚𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐗 𝐓𝐍 - 𝐍𝐚̆𝐦 𝐥𝐞̉
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝟐 𝐂𝐫 𝟏, 𝟏-𝟕; 𝐌𝐭 𝟓, 𝟏-𝟏𝟐.
Đau khổ mà con người phải chịu là do hậu quả của tội. Thiên Chúa yêu thương con người,…

Mình và Máu Chúa Kitô Lương thực bổ dưỡng Linh hồn

Mình và Máu Chúa Kitô Lương thực bổ dưỡng Linh hồn

𝐂𝐡𝐮́𝐚 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐋𝐞̂̃ 𝐌𝐢̀𝐧𝐡 𝐌𝐚́𝐮 𝐂𝐡𝐮́𝐚, 𝐍𝐚̆𝐦 𝐁
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐗𝐡 𝟐𝟒, 𝟑-𝟖; 𝐇𝐫 𝟗, 𝟏𝟏-𝟏𝟓; 𝐌𝐜 𝟏𝟒, 𝟏𝟐-𝟏𝟔. 𝟐𝟐-𝟐𝟔.
Con người là một tổng thể duy nhất có xác có hồn. Về xác, cần lương…

Trái tim đâm thấu

Trái tim đâm thấu

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐒𝐚́𝐮 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐗 𝐓𝐍-𝐋𝐞̉
𝐋𝐞̂̃ 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐓𝐚̂𝐦 𝐂𝐡𝐮́𝐚 𝐆𝐢𝐞̂𝐬𝐮 - 𝐍𝐚̆𝐦 𝐁
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐇𝐬 𝟏𝟏, 𝟏. 𝟑-𝟒. 𝟖𝐜-𝟗; 𝐄𝐩 𝟑, 𝟖-𝟏𝟐. 𝟏𝟒-𝟏𝟗; 𝐆𝐚 𝟏𝟗, 𝟑𝟏-𝟑𝟕.
Hình ảnh trái tim trong nghệ thuật biểu tượng cho…

Tình yêu rộng mở

Tình yêu rộng mở

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐍𝐚̆𝐦 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐗 𝐓𝐍 - 𝐍𝐚̆𝐦 𝐥𝐞̉
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝟐 𝐂𝐫 𝟑, 𝟏𝟓-𝟏𝟖. 𝟒, 𝟏. 𝟑-𝟔; 𝐌𝐭 𝟓, 𝟐𝟎-𝟐𝟔.
“Tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của Người bền vững muôn…

Muối và ánh sáng

Muối và ánh sáng

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐁𝐚 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐗 𝐓𝐍 - 𝐍𝐚̆𝐦 𝐥𝐞̉
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝟐 𝐂𝐫 𝟏, 𝟏𝟖-𝟐𝟐; 𝐌𝐭 𝟓, 𝟏𝟑-𝟏𝟔.
Người ta thường nói: “Lời nói lung lay, gương bày lôi cuốn”. Nghĩa là, lời nói đi vào lòng…

Cha Giuse Trần ngọc Thao trong mắt tôi

Cha Giuse Trần ngọc Thao trong mắt tôi


Lại một cha nữa trong Dòng ra đi. Lần này là cha Giuse Trần Ngọc Thao. Một tuần mà ba cha về với Chúa là quá nhiều!

Thật là buồn! Tôi buồn ngây người ra!…

Sống tương quan với Chúa

Sống tương quan với Chúa

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐁𝐚̉𝐲 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐈𝐗 𝐓𝐍 - 𝐍𝐚̆𝐦 𝐥𝐞̉
𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐁𝐨̂-𝐧𝐢-𝐩𝐡𝐚́𝐭, 𝐆𝐦, 𝐭𝐮̛̉ đ𝐚̣𝐨.
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐓𝐛 𝟏𝟐, 𝟏, 𝟓-𝟏𝟓. 𝟐𝟎; 𝐌𝐜 𝟏𝟐, 𝟑𝟖

Mối tương quan giữa người với người đòi hỏi phải là hai chiều…

Khách truy cập

Hôm nay:2542
Hôm qua:16231
Tuần này:106793
Tháng này242889
Số Lượt Truy Cập:29843283
Số khách đang Online 229