Tin Cộng Đoàn

Nếu tôi là bạn

Nếu tôi là bạn


Một giả định để ai đó chợt nhận ra những gì đã, đang và sẽ xảy ra xung quanh mình với cái nhìn khác, cái nhìn của mình nhưng không hẳn cho mình, để hiểu…

Được cứu nhờ đức tin

Được cứu nhờ đức tin

𝗧𝗵𝘂̛́ 𝗡𝗮̆𝗺 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗫𝗜𝗜𝗜 𝗧𝗡 - 𝗡𝗮̆𝗺 𝗹𝗲̉
𝗕𝗮̀𝗶 đ𝗼̣𝗰: 𝗦𝘁 𝟮𝟮, 𝟭-𝟭𝟵; 𝗠𝘁 𝟵, 𝟭-𝟴.
Đức tin hết sức cần thiết cho con người, bởi lẽ nhờ đức tin con người quy phục và phó…

Sứ vụ Gioan

Sứ vụ Gioan

𝗧𝗵𝘂̛́ 𝗡𝗮̆𝗺 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗫𝗜𝗜 𝗧𝗡, 𝗻𝗮̆𝗺 𝗟𝗲̉
𝗟𝗲̂̃ 𝗦𝗶𝗻𝗵 𝗡𝗵𝗮̣̂𝘁 𝗧𝗵𝗮́𝗻𝗵 𝗚𝗶𝗼𝗮𝗻 𝗧𝗮̂̉𝘆 𝗚𝗶𝗮̉
𝗕𝗮̀𝗶 đ𝗼̣𝗰: 𝗜𝘀 𝟰𝟵, 𝟭-𝟲, 𝗖𝘃 𝟭𝟯, 𝟮𝟮-𝟮𝟲; 𝗟𝗰 𝟭, 𝟱𝟳-𝟲𝟲. 𝟴𝟬.
Nhìn vào vũ trụ vạn vật ta thấy mọi sự được…

Chiếc lá hoàn mỹ

Chiếc lá hoàn mỹ

Ngày xưa, có một vị đại sư muốn chọn một đệ tử làm người nối dõi. Một hôm, ông bảo hai đệ tử rằng: “Các con hãy ra ngoài và chọn về đây cho ta…

Đừng xét đoán

Đừng xét đoán

𝗧𝗵𝘂̛́ 𝗛𝗮𝗶 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗫𝗜𝗜 𝗧𝗡 - 𝗡𝗮̆𝗺 𝗹𝗲̉
𝗧𝗵𝗮́𝗻𝗵 𝗟𝗼𝘂𝗶𝘀 𝗚𝗼𝗻𝘇𝗮𝗴𝗮
𝗕𝗮̀𝗶 đ𝗼̣𝗰: 𝗦𝘁 𝟭𝟮, 𝟭-𝟵; 𝗠𝘁 𝟳, 𝟭-𝟱.
Theo tâm lý học, khi xét đoán ai là mình tự đề cao mình. Chê bai ai đó,…

Thiên Chúa toàn năng

Thiên Chúa toàn năng

𝗧𝗵𝘂̛́ 𝗦𝗮́𝘂 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗫𝗜𝗜 𝗧𝗡 - 𝗡𝗮̆𝗺 𝗹𝗲̉
𝗕𝗮̀𝗶 đ𝗼̣𝗰: 𝗦𝘁 𝟭𝟳, 𝟭, 𝟵-𝟭𝟬. 𝟭𝟱-𝟮𝟮; 𝗠𝘁 𝟴, 𝟭- 𝟰.
Thiên Chúa Toàn Năng, Toàn Trí vô song. Sự khôn ngoan của Ngài vượt bậc trên tất…

Sống xứng danh hiệu Kitô Hữu

Sống xứng danh hiệu Kitô Hữu

𝗧𝗵𝘂̛́ 𝗧𝘂̛ 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗫𝗜𝗜 𝗧𝗡 - 𝗡𝗮̆𝗺 𝗟𝗲̉
𝗕𝗮̀𝗶 đ𝗼̣𝗰: 𝗦𝘁 𝟭𝟱, 𝟭-𝟭𝟮. 𝟭𝟳-𝟭𝟴; 𝗠𝘁 𝟳, 𝟭𝟱-𝟮𝟬.
Có những ngưởi có đạo sống đạo thật tốt, nêu gương tốt lành cho những người khác, họ là…

Tin vào quan phòng của Chúa

Tin vào quan phòng của Chúa

𝗧𝗵𝘂̛́ 𝗕𝗮̉𝘆 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗫𝗜 𝗧𝗡 – 𝗻𝗮̆𝗺 𝗹𝗲̉
𝗕𝗮̀𝗶 đ𝗼̣𝗰: 𝟮 𝗖𝗿 𝟭𝟮, 𝟭-𝟭𝟬; 𝗠𝘁 𝟲, 𝟮𝟰-𝟯𝟰.
Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, vạn vật và con người đều tốt đẹp. Ngài không bỏ mặc tự…

Khách truy cập

Hôm nay:2584
Hôm qua:11553
Tuần này:82487
Tháng này482375
Số Lượt Truy Cập:47146694
Số khách đang Online 168