Chính Phủ Đức Tiếp Tục Trục Xuất Nhân Viên Ngoại Giao Việt Nam

#GNsP – Bộ Ngoại Giao Đức tuyên bố trục xuất thêm một nhân viên của đại sứ quán Việt Nam tại Đức về nước, động thái này được chính phủ Đức cho là nhằm đáp trả lại việc Việt Nam bắt cóc người trên lãnh thổ nước Đức.

Trong thông cáo Bộ Ngoại Giao Đức tại Hà Nội cho biết, “cho tới nay phía Việt Nam hoàn toàn không đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi cũng như không thừa nhận việc vi phạm pháp luật và phá vỡ lòng tin nên chúng tôi buộc phải áp dụng các biện pháp tiếp theo.”

Sau đây là toàn văn bản Thông cáo được đăng trên trang thông tin của Bộ Ngoại Giao Đức tại Hà Nội:

Liên quan đến các diễn biến mới trong vụ việc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin, hôm nay (ngày 22.9.), một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đức đã phát biểu như sau:
‘‘Ngay sau khi nắm được thông tin về vụ việc chúng tôi đã khẳng định rõ rằng việc bắt cóc người trên lãnh thổ Đức là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Chúng tôi có các bằng chứng rõ ràng về vụ bắt cóc này và sẽ công bố chúng vào thời điểm thích hợp. Ngày 10 tháng 8, Tổng Công tố Liên bang đã tiếp nhận điều tra vụ việc. Hiện quá trình này vẫn chưa kết thúc.

Vụ bắt cóc đã vi phạm trắng trợn luật pháp Đức và luật pháp quốc tế, điều mà chúng tôi không bao giờ dung thứ.

Bằng việc trục xuất trưởng phòng tình báo của Đại sứ quán Việt Nam, chúng tôi đã thực hiện những biện pháp thẳng thắn đầu tiên. Chúng tôi đã nhiều lần thông báo rõ với Chính phủ Việt Nam về các yêu cầu của phía Đức và thể hiện rõ rằng chúng tôi bảo lưu quyền áp dụng thêm các biện pháp khác.
Cho tới nay, yêu cầu xin lỗi của chúng tôi kèm theo cam kết không vi phạm pháp luật tương tự trong tương lai đã không được Chính phủ Việt Nam đáp ứng. Phía Việt Nam cũng không khẳng định rõ rằng sẽ xử lý những người có trách nhiệm trong vụ việc.
Chúng tôi đã đưa ra các yêu cầu liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh, trong đó có việc áp dụng quy trình tố tụng theo nguyên tắc pháp quyền đối với ông Trịnh Xuân Thanh và có sự tham dự của các quan sát viên quốc tế.

Vì lí do cho tới nay phía Việt Nam hoàn toàn không đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi cũng như không thừa nhận việc vi phạm pháp luật và phá vỡ lòng tin nên chúng tôi buộc phải áp dụng các biện pháp tiếp theo. Vì vậy, ngày hôm qua, trong buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại trụ sở Bộ Ngoại giao chúng tôi đã thông báo với phía Việt Nam về việc sẽ tạm dừng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi đã quyết định trục xuất thêm một cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam. Người này có 4 tuần để cùng gia đình rời khỏi nước Đức.

Chúng tôi mong đợi rằng phía Việt Nam sẽ thực hiện các yêu cầu của phía Đức.

Phía Việt Nam biết làm thế nào để có thể khôi phục lại mối quan hệ song phương và khắc phục việc vi phạm pháp luật và phá vỡ lòng tin.‘‘ http://t1p.de/04rk

——–
Ein Sprecher des Auswärtigen Amts sagte anlässlich neuer Entwicklungen im Fall des in Berlin entführten Vietnamesen Trinh Xuan Thanh heute (22.09.):
„Wir haben bereits direkt nach Bekanntwerden der Tat deutlich gemacht, dass die Entführung auf deutschem Boden völlig inakzeptabel ist. Für diese Entführung gibt es klare Belege, die zu gegebener Zeit der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Der Generalbundesanwalt hat am 10. August die Ermittlungen übernommen. Diese sind noch nicht abgeschlossen.
Bei der Entführung handelte es ich um einen eklatanten Verstoß gegen deutsches Recht und gegen das Völkerrecht. Dies dulden wir unter keinen Umständen.
Mit der Ausweisung des nachrichtendienstlichen Leiters an der vietnamesischen Botschaft hatten wir bereits erste deutliche Konsequenzen gezogen. Wir haben der vietnamesischen Regierung unsere Forderungen mehrfach unmissverständlich mitgeteilt und klar gemacht, dass wir uns vorbehalten, weitere Maßnahmen zu ergreifen.
Unserer Forderung einer Entschuldigung verbunden mit der Zusicherung, dass Rechtsbrüche in dieser Art in Zukunft unterbleiben, ist die vietnamesische Regierung bisher nicht nachgekommen. Genauso wenig hat uns Vietnam zugesichert, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.
Wir haben Forderungen um Trinh Xuan Thanh gestellt, darunter ein rechtsstaatliches Verfahren für Trinh Xuan Thanh, das internationale Beobachter einschließt.
Da Vietnam unseren Forderungen bisher in keiner Weise nachgekommen ist, den Rechts- und Vertrauensbruch bisher nicht als solchen anerkannt hat, sehen wir uns gezwungen, weitere Konsequenzen zu ziehen. Wir haben daher der vietnamesischen Seite gestern in einem Gespräch mit dem vietnamesischen Botschafter im Auswärtigen Amt mitgeteilt, dass die Strategische Partnerschaft mit Vietnam vorübergehend ausgesetzt wird. Daneben haben wir einen weiteren Mitarbeiter der vietnamesischen Botschaft ausgewiesen. Er hat nun 4 Wochen Zeit mit seiner Familie Deutschland zu verlassen.
Wir erwarten von Vietnam, dass es unseren Forderungen nachkommt.
Die vietnamesische Seite weiß, wie sie das bilaterale Verhältnis wieder herstellen kann, wie sie den Vertrauens- und Rechtsbruch wiedergutmachen kann.“ http://t1p.de/vigf

———–
A Federal Foreign Office Spokesperson issued the following statement today (22 September) in response to new developments in the case of Vietnamese citizen Trinh Xuan Thanh, who was abducted from Berlin:
‘’Immediately after the case came to light, we made it clear that the abduction on German territory was completely unacceptable. There is clear evidence for this abduction, which will be made available to the public in due course. The Federal Public Prosecutor General took over the investigation on 10 August. This investigation has not yet been concluded.
The abduction involves a blatant violation of German and international law. Under no circumstances will we tolerate this.
In declaring the head of intelligence at the Vietnamese Embassy persona non grata, we have already taken the first clear steps. We have conveyed our demands unambiguously to the Vietnamese Government several times and made clear that we reserve the right to take further measures.
To date, the Vietnamese Government has not complied with our demands that it make an apology and provide an assurance that the law will not be violated again in this way in the future. Nor has Viet Nam pledged to hold the responsible parties to account.
We have made demands regarding Trinh Xuan Thanh, including that his trial be conducted in accordance with the rule of law and open to international observers.
As Viet Nam has not met any of our demands in any way or recognised the violation of the law and the breach of trust as such so far, we are obliged to take further steps. We therefore informed the Vietnamese side in a meeting with the Vietnamese Ambassador at the Federal Foreign Office yesterday that the strategic partnership with Viet Nam is being temporarily suspended. We have also declared a further employee of the Vietnamese Embassy persona non grata. He now has four weeks to leave Germany with his family.
We expect Viet Nam to meet our demands.
The Vietnamese side knows how it can restore bilateral relations and rectify the violation of the law and breach of trust.’’

GNsP

Khách truy cập

Hôm nay:3198
Hôm qua:12855
Tuần này:16053
Tháng này3198
Số Lượt Truy Cập:26875604
Số khách đang Online 186