Một trong những đại biểu của Hội đồng Giám mục về giới trẻ nói rằng Giáo hội ở Châu Phi phải phấn đấu để sống thực tế hơn theo cái nhìn của giới trẻ.
Đức…