Vào đêm Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, 100 nghìn người ở mọi lứa tuổi đã cầu nguyện và ca hát trong suốt cuộc hành trình dài hơn 25 km từ Macerata đến Loreto. Sau…