Nhật Bản là một quốc gia tuyệt đẹp. Quý vị và anh chị em nào chưa đến thăm quốc gia này nên đến đây du lịch. Cảnh trí thật thơ mộng và rất an ninh.…