Sáng ngày 3/12/2019, tại Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam Huế, Tổng Giáo phận Huế đã tổ chức Thánh lễ Tạ ơn mừng hồng ân 50 năm linh mục, đồng thời cũng là mừng thượng…