SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM C (5/6/2022)

"Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông:

Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”

  1. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Nhiều giám mục và linh mục thường nhấn mạnh trong bài giảng của các ngài rằng thiên niên kỷ thứ ba là thiên niên kỷ của giáo dân. Các giám mục và linh mục giảng dậy như thề vì ngày nay có rất nhiều giáo dân đã ý thức về trách nhiệm làm chứng của mình và dấn thân thi hành trách nhiệm ấy ở mọi môi trường lớn nhỏ. Đó là do tác động của Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu Kitô đã xin Chúa Cha sai xuống trên các Tông Đồ trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Thật ra phải nói là ngày Chúa Thanh Thần hiện xuống trên các Tông Đồ là khởi đầu của một giai đọan mới của Hội Thánh, giai đoạn của Thánh Thấn, giai đoạn của Hội Thánh được sai đi, giai đoạn của Hội Thánh làm chứng, Hôm nay chúng ta mửng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta hãy ôn lại những quà tặng quý giá mà Chúa Giêsu Kitô Phục Siny đã ban tăng cho chúng ta là Hội Thánh của Người.

  1. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 20,19-23:  Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".

 

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 20,19-23:    

3.1 Những món quà quý giá mà Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh đã ban cho các tông đồ:  Một là ơn bình an. Hai là ơn/phúc được xem tay và cạnh sườn Người. Ba là sứ mạng được sai đi (loan báo Tin Mừng)

3.2 Quà tặng quý giá nhất mà Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh đã ban cho các tông đồ  là Thánh Thần "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".

3.3 Thánh Thần là  Đấng an ủi, bênh vực, soi sáng hướng dẫn và đồng hành với Hội Thánh  trên hành trình truyền giáo. Lịch sử hơn hai ngàn năm của Hội Thánh là bằng chứng nổi bật về vai trò và tác động của Thánh Thần Thiên Chúa.

  1. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 20,19-23: 

4.1 Chúng ta hãy cảm tạ ngợi khen và cảm tạ Chúa Giêsu Kitô vế những quà tặng mà Người đã ban cho Hội Thánh: đó là ơn bình an, ơn đức tin, ơn truyền giáo và Thánh Thần. Những ân ban này vô cùng cao quý và chúng ta nhận được chúng một cách “nhưng không”, tức hoàn toàn do tình yêu của Thiên Chúa.

 

4.2 Chúng ta hãy đón nhận Thánh Thần mà Chúa Giêsu Kito Phục Sinh ban cho chúng ta và sống dưới sự hướng dẫn và tác động của Người. Như thế cuộc lử hành trân thề và hành trình truyền giao của chúng ta sẽ an toàn và kết quà.

 

  1. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 20,19-23:  \

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô cho chúng con, Qua Người Cha đã ban Thánh Thần cho chúng con. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

 Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN GIÁO DÂN:

1.- «Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho mọi người được ơn bình an của Chúa Giêsu Kitô Phuc Sinh.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

2.- «Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cách riêng cho Đức Giáo Hoàn Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy cảm nghiệm được sự hẹn diện phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa. 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

3.-«Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu ý thức mình đã được Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh sai đi. 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

4.- «Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại» Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các  Kitô hữu là những người đã nhận được Chúa Thánh Thần biết sống thứ tha với mọi ngưởi.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha chẳng những đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô mà còn ban cả Thánh Thần của Cha cho chúng con.

Chúng con xin quyết tâm sống dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần của Cha để chúng con làm chứng và rao giảng Cha là Cha của mọi ngươi và Chúa Giêsu Kitô là Chúa Cứu Thề của nhân loại. Chúng con cầu xin vì danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha và Chúa chúng con  Amen.

Sàigòn ngày 3 tháng 6 năm 2022 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

 

Khách truy cập

Hôm nay:16320
Hôm qua:16173
Tuần này:106232
Tháng này516383
Số Lượt Truy Cập:36591360
Số khách đang Online 335